Lista projektów:

Fundacja Droga Lotha

Ilość oddanych głosów: 5200

Miejsce realizacji

ikona - adres organizacji

Aleja Róż, półwysep przy murach miejskich Trzcińsko-Zdrój


Turniej Walk Rycerskich w Trzcińsku-Zdroju 2021

ikona - kwota grantu

grant 30 000 PLN

mapa projektu

Opis wnioskowanego grantu

"Turniej Walk Rycerskich w Trzcińsku-Zdroju 2021" pod patronatem Międzynarodowej Ligi Walk Rycerskich WMFC (World Medieval Fighting Championship) to największa międzynarodowa Zawodowa Liga Walk Rycerskich, która odbywa się w największych miastach w Europie i na świecie. Podczas wydarzenia pn. "Turniej Walk Rycerskich w Trzcińsku-Zdroju 2020" powstała propozycja zorganizowania w przyszłym sezonie w Trzcińsku-Zdroju profesjonalnego Turnieju Rycerskiego pod patronatem federacji WMFC. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie publiczności oraz zaangażowanie rekonstruktorów pragniemy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i przeprowadzić profesjonalny turniej rycerski "z prawdziwego zdarzenia", prowadzony przez doświadczonych sędziów, w którym uczestnicy będą walczyć o cenne nagrody. Na otwarcie gali wystąpi zespół muzyki dawnej, a na zakończenie wystąpi z pokazem zespół tańca z żywym ogniem. W przerwach pomiędzy rundami zespoły te będą na przemian z krótkimi występami. Działanie planowane jest jako część większego wydarzenia, którym będą obchody 740-lecia miasta Trzcińsko-Zdrój, realizowane i finansowane również przez inne podmioty. W ramach działania powstanie profesjonalny film edukacyjno-promocyjny pokazujący tradycję walk rycerskich, a całe wydarzenie będzie na bieżąco transmitowane online na cały świat poprzez platformę Youtube. Następnie oba filmy zostaną na stałe zamieszczone w internecie na stronach współorganizatorów.

Cel projektu

Cele i zarazem przewidywane rezultaty: - budowanie tożsamości, spójności społecznej mieszkańców regionu, w tym okolicznych gmin i całego powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego, - budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, - kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów i doświadczeniach życia codziennego przeszłości, - podtrzymywanie tradycji polskiej i szacunku dla dziedzictwa narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski, - przypominanie przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródeł wartości, wzorów i kreacji twórczej, - edukacja patriotyczna - propagowanie wiedzy historycznej, - popularyzacja miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój poprzez zwiększenie jej atrakcyjności kulturowej dla mieszkańców i turystów, - popularyzacja turystyki oraz historii regionu, - kształtowanie przestrzeni kulturowej atrakcyjnej dla mieszkańców, umożliwiającej wszechstronny rozwój wspólnoty lokalnej, - wyrównanie szans w dostępie do kultury na terenie z wyraźnym jego niedoborem, - umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez bezpośredni udział turystów w warsztatach i turniejach, - integracja młodzieży w sposób bezpieczny i przygotowany zniweluje problemy emocjonalne narastające podczas izolacji i obostrzeń, - przyciągnięcie do miasta szerokich rzesz turystów z wielu nawet odległych zakątków kraju i z zagranicy - wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami, - wzrost zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości, - wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich, uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia, wykorzystanie potencjału kulturowego i więzi lokalnych, budowanie wspólnoty lokalnej w sposób bezpieczny i zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rezultaty mierzalne: - liczba walczących w turnieju - co najmniej 12 osób, - film edukacyjno-promocyjny trwale zamieszczony w internecie, - film z relacji online całego wydarzenia, - liczba rekonstruktorów – ponad 100 osób. Rezultaty trudne do przewidzenia: - liczba widzów – minimum 300 osób, możliwe ponad 900, - widzowie transmisji online i relacji w mediach, - artykuły i inne publikacje w mediach lokalnych, ogólnopolskich, zagranicznych, społecznych, w internecie.

Opis korzyści

Spodziewamy się licznej rzeszy widzów, zarówno mieszkańców regionu, całego województwa, jak i z całego kraju i z zagranicy. Zakładamy minimum 300 osób, ale możliwa jest frekwencja nawet powyżej 900. Już teraz zgłaszają się do nas zorganizowane wycieczki autokarowe (o ile pozwolą warunki pandemii), motocyklowe i rowerowe z różnych rejonów województwa i spoza niego. Trudno oszacować liczbę odbiorców transmisji online całego wydarzenia, czy ilość widzów, którzy obejrzą ją w późniejszym czasie. Małe miejscowości oddalone od większych ośrodków kulturalnych ogromnie cierpią na brak jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych. Szczególnie na południu województwa zachodniopomorskiego panuje swoista kulturalna pustka, która wręcz woła o zapełnienie jej ciekawymi, rozwijającymi wydarzeniami kulturalnymi, które zgromadzą większą liczbę mieszkańców i gości, dając im okazję do spotkania, integracji i rozwoju. Trzcińsko-Zdrój w roku 2021 obchodzi 740-lecie potwierdzenia nadania praw miejskich. Ze względu na jubileusz związany z regionalną historią miasta, pragniemy zaprosić mieszkańców miasta do wspólnego świętowania tej rocznicy i poznania historii miasta i regionu w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny organizując średniowieczną wioskę rycerską oraz zawodowe walki WMFC. Okoliczni mieszkańcy słabo znają historię swojej miejscowości, za każdym razem gdy organizujemy spotkania z historią, coraz większa liczba ludzi chce ją poznać lepiej, dopytują, oglądają i biorą czynny udział w warsztatach. Zmienia się mentalność i podejście do ochrony zabytków, ludzie przychodzący na spotkania z nami coraz częściej starają się uchronić zabytkowe miejsca lub przedmioty przed zapomnieniem i zniszczeniem. Zmiana świadomości zwykłych ludzi sprawia, że efekt edukacyjny przynosi efekty w postaci coraz liczniejszej grupy pasjonatów regionalnej historii. Dzięki realizacji niniejszego zadania region zyska niebywały rozgłos nie tylko w skali kraju, ale i za granicą. W ubiegłym roku organizowany przez nas turniej był jedynym zawodowym turniejem w Polsce pod patronatem federacji WMFC. Oprócz walczących z Polski przyjechali też zawodnicy z Czech, Niemiec i Francji. We francuskiej prasie ukazał się obszerny artykuł na temat naszej gali, miasteczka i regionu. Inne bezpośrednie korzyści dla regionu i uczestników opisaliśmy szczegółowo w rubryce dotyczącej celów i spodziewanych rezultatów i nie będziemy ich tutaj powtarzać.

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.