Lista projektów:

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH

Ilość oddanych głosów: 4750

Miejsce realizacji

ikona - adres organizacji

KOSZALIŃSKA PŁOTY


InGarden Rega

ikona - kwota grantu

grant 30 000 PLN

mapa projektu

Opis wnioskowanego grantu

Stworzenie ogrodu będzie pozytywnym przekształceniem obszaru kryzysowego, nie zagospodarowanego. Ogród będzie pełnił funkcje miejsca spotkań integracji i aktywizacji mieszkańców Gminy do wspólnego działania na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków. Ogród będzie miał charakter otwarty. Jego przestrzeń będzie zorganizowana tak, aby umożliwiała inicjatywy zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych ogrodników. W ramach dofinansowania chcemy zakupić :altanę wraz z drewnianymi ławkami i stołami do prac, donice na rośliny uprawne i ozdobne, nasiona oraz nasady roślin uprawnych i ozdobnych, leżaki, zamykany regał – który będzie pełnił rolę biblioteki oraz społecznej wymiany książek, książki: m.in. poradniki i przewodniki dot. wolontariatu, samorozwoju, ekonomii społecznej. Dodatkowym działaniem zachęcającym do aktywności społeczności lokalnej będą eko warsztaty dla mieszkańców: tworzenie hoteli dla owadów pożytecznych, aby mogły zagnieździć się w nich przed zimą i znaleźć bezpieczne schronienie na nadchodzącą, niekorzystną porę roku. Domki te następnie ulokujemy na terenie ogrodu, ogród w szkle – wspólne tworzenie mini ogrodów w donicach, butlach i szklanych słojach. Podczas oficjalnego otwarcia ogrodu zostanie zorganizowane wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy Płoty: Spotkanie z ekonomią społeczną- zakres: m.in.: czym jest ekonomia społeczna i solidarna, jakie przybiera formy, jak funkcjonują organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Podczas wydarzenia będzie można zapisać się na wydarzenie online: Jak założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej. Ogród będzie miejscem nawiązywania relacji i wspólnego działania nowych mieszkańców oraz tych, którzy zamieszkują okolicę od dziesiątek lat. InGarden Rega będzie doskonałym miejscem do chwili odpoczynku, ale także na piknik ze znajomymi czy spacer z dzieckiem.

Cel projektu

Miejscem realizacji będzie województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina wiejsko -miejska Płoty. Według danych z 31 grudnia 2019 r. gmina miała 8801 mieszkańców. Duży wpływ na zadowolenie z życia ma miejsce w którym mieszkamy. Chcemy czuć się bezpiecznie, mieć czyste powietrze, ładne otoczenie. Okolica powinna umożliwiać ciekawe spędzenie czasu i oferować miejsca, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, zintegrować. W gminie Płoty brakuje miejsca, które będzie pełniło rolę centrum reintegracji i wspólnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Głównym problemem jest niski poziom aktywności społecznej i zawodowej, tym samym nikłe uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym Mieszkańców gminy, brak postrzegania i potrzeby podejmowania aktywności i pracy jako wartości, i tym samym potrzeby angażowania się w życie społeczne i posiadania pracy (legalnej), malejąca liczna osób chcących pracować, brak pomysłu na siebie w szczególności u młodych mieszkańców Gminy, uwzględniając możliwości najbliższego otoczenia – zarówno w uczestnictwie w życiu społecznym jak i zawodowym. Trwająca pandemia COVID-19 pogłębia istniejące problemy, sprzyja izolacji społecznej, trudnościom społecznym, aktywności w życiu społecznym, co ma negatywne skutki -pogłębiając wykluczenie i bieżące problemy mieszkańców Gminy. Celem grantu jest stworzenie ogrodu społecznego czyli ogólnodostępnego miejsce umożliwiające aktywne bądź bierne spędzanie czasu w otoczeniu zieleni. Idea ogrodu to zapewnienie kontaktu z naturą mieszkańcom Gminy, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów estetycznych, i środowiskowych przestrzeni miejskiej, a także edukacja. Poprzez założenie społecznego ogrodu oraz warsztaty, szkolenia z zakresu ekonomii społecznej chcemy dotrzeć do mieszkańców w wieku produkcyjnym gminy (5473 os.) Dzięki stworzeniu przestrzeni oraz edukacji wierzymy, że zmniejszymy migrację młodych ludzi, którzy szukają przyjaznych dla rodzin miast do zamieszkania. Szkolenia z zakresu ekonomii społecznej zwiększy aktywność obywatelską.

Opis korzyści

Bezpośrednim efektem projektu będzie Stworzenie Ogrodu, który zwróci uwagę mieszkańcom gminy na naturalne potrzeby reintegracji i wspólnego dobra w swojej małej ojczyźnie. Funkcjonowanie i rozwój m.in. 3 grup inicjatywnych które będą zmierzać do aktywizacji mieszkańców gminy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług w obszarze kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, usług społecznych i reintegracji zawodowej w ścisłej współpracy i porozumieniu z kluczowymi interesariuszami lokalnymi. Wsparcie podmiotu ekonomii społecznej: Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” który zatrudnia Osoby z niepełnosprawnościami w Choszcznie poprzez zlecenie wykonania niezbędnego wyposażenia ogrodu (altana ogrodowa z drewnianymi ławkami i ze stołem do prac i zadaszeniem, donice do roślin uprawnych oraz ozdobnych, leżaków, drewnianego zamykanego regału- który będzie pełnił rolę biblioteki oraz społecznej wymiany książek). 10h eko warsztatów dla mieszkańców Gminy(40 os.) których celem jest aktywizacja społeczna, wzrost kompetencji (umiejętność pracy w grupie, autoprezentacji i komunikacji, tworzenia relacji, zarządzania emocjami, umiejętności twórczego myślenia). 1 wydarzenie plenerowe dla mieszkańców gminy Płoty: Spotkanie z ekonomią społeczną (150 os.) 2 wydarzenia online dla mieszkańców gminy Płoty: Jak założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej. ( 2 szkolenia 8h dla dwóch grup po 15 os.) Trwałość grantu: Ogród będzie miejscem, który będzie integrować społeczność lokalną i przygotuje młodzież do pełnienia ról społecznych i zawodowych a starszych mieszkańców do pełnienia ról adwokatów swojej małej ojczyzny. Istotnym rezultatem będzie również aktywizacja społeczna i zmniejszenie dystansu.

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.